Назад

Кузьменко Олег Андреевич скачать все книги 1 книг

Будущее, каким его видят авторы научно-фантастического романа, отделено от сегодняшнего дня полутысячелетним промежутком времени.

Майбуття, яким його бачать автори науково-фантастичного роману, відділене від сьогодення півтисячорічним проміжком часу.

У романі розповідається про людей, що живуть у далекому XXV сторіччі. Саме туди волею випадку потрапляє з нашого часу його головний герой Євген Терен.

Популярные серии