Назад

Хернади Дьюла скачать все книги 8 книг

В сборник вошли произведения венгерских фантастов, пользующихся известностью не только у себя на родине, но и за ее пределами. С некоторыми из них советский читатель уже знаком, большинство же «открывает» для себя впервые. Тема роботов и парадоксы времени, фантастический детектив и юморески, встреча с инопланетным разумом — такова тематика публикуемых рассказов, с которыми предстоит встретиться любителям фантастической литературы.

В этом сборнике представлены рассказы и повести фантастов различных стран о роботах. Смелые, заносчивые и назидательные — такими предстают перед читателем эти создания из металла и пластика, которым, конечно же, уготовано большое место и в жизни человека будущего и в произведениях писателей-фантастов.

Очередной сборник НФ представляет фантастику Польши, Венгрии, Болгарии, ГДР. Наряду с научно-фантастическими повестями и рассказами в сборник вошли и теоретические статьи. Вступительная статья напитана составителем сборника советским писателем выступающим, в частности, в жанре фантастики, В. Михановским.

Сборник научно-фантастических рассказов о космосе

1969

Niniejsze słowa dotyczą zbioru opowiadań fantastycznych z lat 70. ubiegłego wieku, których lekturę, z całą stanowczością i determinacją — można polecić każdemu miłośnikowi fantastyki i cokolwiek niebanalnych rozważań na temat konstrukcji wielkiego wszechświata.

Jak już wspomniałem, książka ta została wydana w czasach dość zamierzchłych, bo w roku 1973 — co może działać deprymująco na czytelników lubujących się w dość poczytnych, aczkolwiek pisanych nieco na siłę powieściach — a tych, jak wiadomo, pełno dziś na półkach księgarni. Niemniej publikacja o dość tajemniczym, intrygującym tytule „Ludzie i gwiazdy” wydaje się pozycją godną uwagi każdego miłośnika fantastyki (bez względu na przedział wiekowy).

Cóż w takim razie jest ciekawego w tej dość opasłej i bogatej w treść merytoryczną książce? Co sprawia, że odpowiedź na pytanie dotyczące wartości książki — bez trudu nasunie się czytelnikowi już po lekturze kilku utworów w niej zawartych? Otóż zbiór opowiadań „Ludzie i gwiazdy”, mimo iż wydany w czasach wszechobecnej cenzury i inwigilacji, wziętej niemal z powieści „Nova Express” W.S. Burroughsa, niewiele tylko straciwszy na świeżości przekazu, nadal zaskakuje siłą wyobraźni autorów, wielotorowością, wieloaspektowością nurtu fantastyki i wieloma innymi cechami, których na próżno szukać u niektórych twórców.

Антология произведений фантастов социалистических стран советского периода истории. Среди прочих новелл отметим удивительную и богатую не только событиями, но и психологическими аспектами «Маску» Станислава Лема.

Станислав Лем. Маска

Станислав Лем. Два молодых человека

Ежи Валлих. Эксперимент

Рышард Савва. Дальний полет

Карл-Хайнц Тушель. Неприметный мистер Макхайн

Гюнтер Крупкат. Остров страха

Зигберт Гюнцель. Одни неприятности с этой прислугой…

Светослав Славчев. Загадка Белой долины

Дюла Хернади. РНС

Иван Валентинов. Моделирование будущего

Популярные серии