WYŁĄCZENIE

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności naszej strony, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

ZRZECZENIA DOTYCZĄCE librusec.org:
Wszystkie informacje na tej stronie są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji. librusec.org nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji znalezionych na tej stronie (librusec.org), podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. https://librusec.org nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej, można odwiedzić inne strony internetowe poprzez hiperłącza do takich zewnętrznych stron. Chociaż staramy się zapewnić tylko wysokiej jakości linki do użytecznych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Te linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn i treści mogą się zmienić bez uprzedzenia i może się zdarzyć, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który mógł pójść „źle”.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej strony internetowej, inne strony mogą mieć różne polityki prywatności i warunki, które są poza naszą kontrolą. Prosimy o sprawdzenie polityki prywatności tych stron, jak również ich „Warunków świadczenia usług” przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek działalność lub przesłaniem jakichkolwiek informacji.

ZGODA
Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na nasze zrzeczenie się odpowiedzialności i zgadzasz się z jego warunkami.

AKTUALIZACJA
– Jeśli będziemy aktualizować, zmieniać lub wprowadzać jakiekolwiek zmiany do tego dokumentu, zmiany te zostaną wyraźnie opublikowane tutaj.