PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie obrazy na librusec.org są albo dostarczone do administratora przez e-mail, albo są łatwo dostępne w różnych miejscach w Internecie i uważa się, że są w domenie publicznej. Uważa się, że zamieszczone obrazy są zamieszczone w ramach naszych praw zgodnie z amerykańską ustawą o uczciwym korzystaniu z praw autorskich (tytuł 17, U.S. Code.) admin szanuje prawa własności intelektualnej innych i oczekuje, że jego użytkownicy będą robić to samo. Zgodnie z polityką administratora, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, admin może wyłączyć i/lub zlikwidować konta użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają lub są wielokrotnie oskarżani o naruszanie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej innych osób.

ROSZCZENIA DOTYCZĄCE NARUSZEŃ
Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść pojawiająca się na librusec.org narusza Twoje prawa autorskie, poinformuj nas o tym. Wyślij na adres [email protected] następujące informacje, a materiał naruszający prawa zostanie usunięty tak szybko, jak to możliwe.

1. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
2. Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone;
3. Dokładny adres URL lub opis każdego miejsca, w którym znajduje się domniemany materiał naruszający prawa autorskie;
4. Oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne wykorzystanie nie zostało autoryzowane przez użytkownika, jego przedstawiciela lub prawo;
5. Twój elektroniczny lub fizyczny podpis lub elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w Twoim imieniu;
6. Oświadczenie użytkownika złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne, że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy również pamiętać, że zgodnie z sekcją 512(f) ustawy o prawach autorskich każda osoba, która świadomie wprowadza w błąd, że materiał lub działalność narusza prawa autorskie, może podlegać odpowiedzialności.